Нові види та напрямки діяльності (від 03.02.2016)

     Не нами доведено, що процес розвитку економіки кожної країни не є безперервно поступальним, а доведено самим життям людей на протязі значного часу. Всі країни проходять цей непростий шлях, а ведучі науковці та політики весь час шукають шляхів до зменшення негативних наслідків кризових станів. Але на сьогодні не створено економічної моделі розвитку держави яка б забезпечувала безперервно-поступальний розвиток економіки.

 

     В той же час, кризи корисні, тому, що вони спонукають держави до реформ, вдосконалення, корегують напрям розвитку економіки.

 

     На рівні окремих фірм, кризи заставляють вдосконалювати системи управління, змінювати види діяльності, знаходячи більш перспективні напрямки. Важливим є також, вдосконалення якості виконавців фірми починаючи від рядових менеджерів і до керівників фірм, включаючи власників.

 

     Взагалі, реалізується  правило розвитку живої природи -слабкі фірми вимирають, або поглинаються більш сильними, а сильні стають ще сильнішими та завойовують ринок.

 

     Враховуючи вище сказане, наша організація, окрім вдосконалення основної діяльності пов’язаної із проектуванням та будівництвом, активно веде роботи із пошуку нових видів діяльності близьких до зведення будівель та споруд. Тобто, ми шукаємо шляхи виходу із кризи в тих областях знань де ми маємо значний досвід.

 

     Такими видами діяльності є робота пов’язана із підвищенням енергоефективності будівель, систем опалення, водовідведення.

 

     Наша фірма разом із нашими компаньйонами у м. Харкові ООО «Екотермоінжініринг» та її виробничим підрозділом ООО «ЕФФІ», італійською фірмою ООО «Фраккаро» розробляє проекти із впровадження променевого опалення, яке дає можливість знизити витрати на опалення від 30% в офісних приміщеннях до 200-300% в промислових будівлях.

 

     Разом із НВФ «Екополімер» розробляє проекти високоефективного очищення побутових та промислових забруднених вод. Використання новітніх досягнень вчених України та інших країн, дозволяє досягти високого рівня очищення води, яку можна повторно використовувати у виробництві чи скидати до відкритих водойм. При цьому енерговитрати на очищення знижуються  у 1.5 – 2.0 рази