Підвищення енергоефективності будинків

В усіх високорозвинених країнах світу, що вже давно живуть за ринковими законами,  проблема, як енергоефективність, почала вирішуватися ще у 70 роках 20-го сторіччя. І основним поштовхом до цього стали кризи, пов’язані із підвищенням вартості енергоносіїв.

В Україні, яка входила до складу СРСР, за відсутності ринку, вартість енергоносіїв вирішувалась розрахунками Держплану СРСР, як і розміри заробітної плати всього населення, тому, практично ніхто із населення та із підприємств, не займався проблемами економії використання енергоносіїв. Крім того, необхідно враховувати і те, що в Україні, практично, і не було необхідних приладів для вимірювання цих витрат, особливо в житловому секторі.

Розуміння необхідності підрахування витрат енергоресурсів прийшло в Україну на початку 21 століття. Але в цей час, як і на сьогодні, населення, в основній своїй масі, не в змозі не тільки визначити енерговитрати, але і, особливо, виконати комплекс робіт із підвищення енергоефективності будівель. Практично в усіх країнах, що пройшли цей шлях, активно, а часто і визначальну роль в вирішенні проблем енергоефективності будинків відіграла держава. Так, в Польщі, Чехії та багатьох інших, держава взяла на себе всі витрати на весь комплекс робіт із вирішення даної проблеми, починаючи від оцінки стану будівлі, з точки зору енергоефективності, розробки проекту, підвищення енергоефективності, та закінчуючи його реалізацією.