Етапи розробки проекту

Проектування об’єкту будівництва процес комплексний. Він містить багато видів проектних робіт. Кожний проект має свої індивідуальні особливості, що обумовлені функціональною спрямованістю об’єкту; специфікою земельної ділянки, на якій здійснюється проектування; технічними та технологічними характеристиками тощо. В залежності від класу наслідків (відповідальності) об’єкту проектування здійснюється в одну, дві та в три стадії проектування. Більшість об’єктів проходять наступні етапи розробки проекту:

Етап розробки концепції проекту. Для розробки цілісної концепції відпрацьовуються декілька варіантів. Розробляється технічне завдання. Обговорюються можливі напрямки рішення майбутнього об’єкту.

Етап розробки ескізного проекту (ЕП). ЕП розробляється на підставі вихідних даних для принципового визначення вимог до містобудівних, архітектурних та функціональних рішень. Здійснюється попереднє визначення кошторисної вартості, виконуються інженерно-технічні розробки. Ескізний проект затверджується чинним порядком.

Етап розробки проекту (П). Проект розробляється у складі та обсязі, достатньому для обґрунтування проектних рішень, визначення обсягів основних будівельних робіт, потреб в обладнанні, будівельних матеріалах та конструкціях, а також визначення кошторисної вартості. Проект затверджується.

Етап розробки робочого проекту (РП). Цей етап є інтегруючою стадією проектування, складається з двох частин – затверджувальної та робочої документації.

Етап розробки робочої документації (Р). Стадія Р розробляється на підставі затвердженої попередньої стадії. Обсяг та деталізація робочих креслень мають бути доведені до необхідної кількості та рівня.

Всі етапи розробки проекту об’єкту будівництва можуть виконати спеціалісти ТОВ «ХАРКІВБУДНІПРОЕКТ», що мають високий рівень кваліфікації та великий досвід у розробці проектно-кошторисної документації на будівництво та реконструкцію як промислових так і цивільних об’єктів. Ми будемо раді запропонувати Вам допомогу у розробленні всіх стадій проектної документації для об’єктів різноманітного призначення!