Інженерні вишукування

     ТОВ “Харківбудніпроект” пропонує також послуги з виконання інженерних вишукувань (інженерно-геодезичних, інженерно-геологічних, інженерно-гідрологічних), проектування підземних водозаборів.

 

Инженерные изыскания     Інженерні вишукування виконуються з метою вивчення умов ділянок будівництва (природних і техногенних).

 

     Основні види інженерних вишукувань:

 

  • інженерно-геодезичні;
  • інженерно-геологічні;
  • інженерно-гідрологічні.

 

     Склад та обсяги інженерно-вишукувальних робіт залежать від виду будівництва, особливостей і складності умов ділянки будівництва, вивченості  території, стадії проектування.

 

     Інженерно-геодезичні вишукування дають дані про рельєф місцевості, ситуації, розташування і характеристики існуючих будівель і споруд.

 

     На передпроектній стадії для визначення об’ємно-планувальних рішень цивільного об’єкта, розташованого в межах міста, досить топогеодезичної підоснови для передпроектних проробок в масштабі 1:500 з архіву місцевого Управління містобудування і архітектури. На стадії технічного та економічного обґрунтування (ТЕО) розміщення об’єкта на ділянці будівництва необхідні геодезичні матеріали в масштабі 1:10000, 1:2000, 1:1000. На стадіях проект (П), робочий проект (РП) і робоча документація (Р) для розробки рішень генерального плану необхідна топографічна зйомка в масштабі 1:500, погоджена в установленому порядку для робочого проектування з місцевим Управлінням містобудування та архітектури, інженерними службами міста.

 

     Інженерно-геодезичні вишукування виконують у кілька етапів:

 

підготовчий етап включає в себе збір та аналіз матеріалів вишукувань минулих років, обстеження території, складання програми вишукувань;

 

польовий етап являє собою виконання комплексу польових вимірювань і попередню обробку даних;

 

камеральний етап – це оцінка точності отриманих результатів, складання звіту, передача звітних матеріалів замовнику та до державних картографо-геодезичних фондів.

 

     Для визначення типу, конструкції, глибини закладення підземної частини проектованої будівлі необхідно виконати інженерно-геологічні вишукування ділянки будівництва. З цією метою необхідно виконати бурові роботи, відібрати зразки ґрунту, виконати їх лабораторні випробування. Після обробки результатів випробувань ґрунтів фахівці роблять висновки про їх властивості і розробляють рекомендації з проектування фундаментів, будують геологічні розрізи і складають звіт про інженерно-геологічні вишукування.

 

     Інженерно-гідрологічні вишукування виконують з метою визначення дебіту проектованих свердловин на воду, хімічного складу вод та їх агресивності по відношенню до конструкцій фундаментів і підземних споруд.