Наукові дослідження

Научные исслед-1     Фахівцями ТОВ «Харківбудніпроект» проводяться наукові дослідження будівельних матеріалів і конструкцій, технологій будівельного виробництва. Зокрема, виконуються роботи з наступних напрямків досліджень:

  • розробка авторських методик обстеження будівель та споруд (знижуються трудовитрати і, відповідно, собівартість робіт);
  • вдосконалення технології влаштування пласких і скатних вентильованих покрівель з рулонних матеріалів (застосування цих рішень дозволяє підвищити якість, надійність і довговічність покрівлі, знизити собівартість улаштування 1 м2 покрівлі на 12 ÷ 17%);
  • вдосконалення методів влаштування та ремонту скатних дахів експлуатованих горищ (зниження трудовитрат і вартості робіт з будівництва та ремонту скатних дахів і експлуатованих горищ (мансард) і зниження енергетичних і матеріальних витрат на експлуатацію будівлі);
  • вдосконалення технології улаштування та ремонту пласких покрівель з бітумно-полімерних матеріалів (розроблені системи і методи прийняття ефективних рішень проектування, влаштування та ремонту, що забезпечує довговічність покрівель при одночасному зниженні трудомісткості і вартості покрівельних робіт);Научные исслед-3
  • розробка нових технічних рішень заміни покриттів будівель складної конфігурації в зоні історичної забудови;
  • вдосконалення засобів посилення будівельних конструкцій з дерева, металу, залізобетону та цегли;
  • визначення напружено-деформованого стану сталевих конструкцій (створена теоретична база розрахунку напружено-деформованого стану сталевих зварних конструкцій та їх з’єднань, що дозволяє враховувати податливість флангових зварних швів);
  • розробка технічних рішень, що забезпечують зменшення тепловтрат під час опалення цивільних і промислових будівель;
  • вдосконалення технічних рішень вентиляції та кондиціювання промислових і цивільних будинків із забезпеченням комфортних умов для людей при мінімальних енергетичних витратах;
  • вирішення проблем свердловинного водопостачання з підземних джерел.

Научные исслед-2    Результати наукових досліджень апробовані на міжнародних конференціях, запатентовані, впроваджені в практику проектування. Також реалізуються спільні наукові проекти з провідними кафедрами ХНУМГ, ХНУБА.