Партнери (оцінка нерухомості)

ПГТ «Баранов і К» – ВП «Центр – Персонал»

 

61052, м.Харків, вул. Конарєва, 11, тел / факс (057) 712-45-50

 

     Повне господарське товариство «Баранов і К» впроваджувальне підприємство «Центр-Персонал» засноване в серпні 1991 р.

 

     Основним видом діяльності з дня заснування є надання інжинірингових послуг юридичним і фізичним особам. З 1994 р Підприємство спеціалізується з питань вартісної оцінки та комерціалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності. Виконує дослідження в рамках виробництва оціночних судових експертиз будівельних об’єктів і об’єктів інтелектуальної власності.

 

    Співробітники підприємства мають кваліфікаційні сертифікати з обстеження технічного стану будівель і споруд, з інвентаризації та паспортизації об’єктів нерухомості, з розробки та перевірки кошторисної документації на будівництво.

 

    Директор Підприємства – Баранов Павло Юрійович, інженер-будівельник, за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», магістр інтелектуальної власності, кандидат економічних наук (диплом ВАК ЕК №007283 від 22 серпня 1979р.), Доцент (атестат ВАК ДЦ №067603 від 19 жовтня 1983р.), професор менеджменту Міжнародної кадрової академії (атестат УЗ №00270 від 26.03.1999г.), практикуючий оцінювач майна та майнових прав (Сертифікат ФДМУ №142 від 1.07.1995г.), судовий експерт за напрямками: 13.9 «Економічні дослідження, пов’язані з використанням прав на об’єкти інтелектуальної власності », і 10.10« Визначення оціночної вартості будівельних об’єктів та споруд». Поєднує практичну роботу оцінювача, судового експерта та інженера-будівельника з науково-педагогічною діяльністю. В Українській інженерно-педагогічній академії читає цикл дисциплін, пов’язаних з інтелектуальною власністю, веде дисципліну «Основи оціночної діяльності». У Національному Університеті будівництва та архітектури є головою державної екзаменаційної комісії по захисту дипломних проектів. У ХЦНТЕІ проводить заняття на базовому курсі з підготовки сертифікованих оцінювачів та на курсах підвищення кваліфікації в питаннях оцінки нерухомого майна та прав на об’єкти інтелектуальної власності. Автор понад 100 друкованих праць.

 

 ПРОПОНУЄ НАСТУПНІ ВИДИ ПОСЛУГ:

  • Оцінка вартості майна та майнових прав.
  • Землевпорядні роботи.
  • Обстеження і оцінка технічного стану будівельних конструкцій, будівель і споруд.
  • Визначення майнової (матеріальної) шкоди.
  • Інжинірингові послуги у підприємницькій діяльності.
  • Освітні програми.